دفتر تحکیم مواضع دیروز و عملکرد امروز
30 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن سال 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی